نمایی از طراوت باغ ایرانی

نمای سبز و شفاف برج باران۳ راوی یک مفهوم است
armanshahr-pattern-1

بنایی را تجسم کنید که نمای سبز و شفاف آن، باغی عمودی را تداعی می‌کند. بیننده از بیرون، تماشاچی قامتی بلند از درخشش آبگینه‌وار و طراوت سبزینه است؛ در آن حال که نظاره‌گر از درون، چشم‌اندازی از درختان باغ‌های ملک‌آباد، الندشت و کوهسنگی را به تماشا می‌نشیند که دست نسیم، شاخ و برگ درختانش را به رقص درآورده است. این تجسم دوست‌داشتنی، تصویری واقعی از نمای بیرونی و دید ابدی خانه‌ها، در هتل‌برج باران۳ است. 

آشنای گمشده

نمای مملو از پوشش سبز گیاهی، یکی از ویژگی‌های نمادین هتل‌برج باران۳ است که هم‌خوانی شگرفی با بافت سبز منطقه اصیل و قدیمی محله کوهسنگی دارد. پیرامون برج، در قسمت تراس‌ها، باغچه‌های نواری مانند حلقه‌ای سبز دورادور نما را فراگرفته است. این فضای سبز نواری با دسترسی از طریق کلایمر به‌طور مرتب رسیدگی و نگهداری شده و بدون مزاحمت برای ساکنان، نمایی همیشه‌سبز و سرزنده را خلق می‌کند.
 

armanshahr-pattern-1