آفرینش در مرزهای رؤیا

نگاهی به روند تکامل باران‌هوم / از سفارشی‌سازیِ تجربه تا تجاری‌سازیِ حل مسأله
armanshahr-pattern-1

از زمانی که «باران‌هوم» به عنوان یک حلقه جدید در زنجیره ارزش گروه باران تولد یافت تا اکنون که بالندگی را تجربه می‌کند، بیشتر از پنج سال می‌گذرد. مسیری که با رویکرد سفارشی‌سازی دکوراسیون و طراحی داخلی آغاز شد، حالا موفق به حل مساله‌های پیچیده‌تری شده تا آنجا که در افق کسب و کار، سودای رسیدن به قله کامل بودن را در سر می‌پروراند. گویا آن سلول آغازین در خود ژن‌‏هایی منحصر به فرد از باران را داشت که در روند تکاملش بلوغ یافته است؛ ژن‌هایی چون پیوستگی و یکپارچگی برای جلب رضایت مشتریان و خلق تجربه‌های انحصاری.

شخصی‌سازیِ تجربهٔ زیستن

شاید این پرسش به ظاهر پاسخی ساده داشته باشد که احساس ما در یک «فضا» چگونه شکل می‌گیرد و تجربۀ «بودن» در آن فضا از چه چیزهایی تاثیر می‌پذیرد؟ شکل ساختاری، فعالیتی که در آن فضا انجام می‌دهیم، احساسی که تجربه می‌کنیم و کسانی که در آن هستند این تجربه را شکل می‌دهند. عوامل فیزیکی مثل اندازه، شکل، نور، رنگ، بافت، صدا، دما و مانند آن، تأثیر اولیه را بر احساس ما دارند و چیزهایی مثل خاطرات، باورها و انتظارات این تجربه را کامل ‌می‌کنند. با این وجود، اگر بخواهیم تجربه‌ای خاص و شخصی‌سازی شده از «بودن در یک فضا» را برای انسان‌هایی دیگر بیافرینیم با پیچیدگی‌های فراوانی روبرو می‌شویم. سال‌ها قبل، در راه یافتن پاسخی برای همین پرسش، باران‌هوم متولد شد.