جریان بدون وقفهٔ آسایش

آشنایی با برخی ویژگی‌های تأسیسات الکتریکی و مکانیکی هتل‌برج باران۳
armanshahr-pattern-1

اگر همیشه تاریخ به درستی آب را مایه حیات دانسته‌­اند، گزافه نیست اگر بگوییم در زندگی معاصر، جریان برق و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی یک خانه، عاملی مهم در جریان داشتن حیات و آسودگی ساکنان است. زمان‌هایی را به خاطر بیاورید که به هر دلیل، جریان برق محل کار یا سکونت شما قطع شده، سامانه گرمایش، سرمایش یا آسانسورها از کار افتاده‌اند، آنگاه تصویری دقیق‌­تر از بر هم خوردن آسایش و جریان معمول زندگی در ذهنتان شکل می‌گیرد؛ بدون این امکانات، زندگی کم و بیش ناممکن است.

مبتنی بر استاندارد و فراتر از آن

در هتل‌برج­‌های مسکونی باران، خدمات و امکانات همیشه در سطحی بالاتر از استانداردهای موجود به ساکنان عرضه شده است. چرا که باور بنیادین گروه باران ارائه سبکی متفاوت از زندگی است. هتل‌برج مسکونی باران۳ نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مواردی که سطح بالای تعهد به مخاطبان را نشان می‌دهد، کیفیت طراحی، عملکرد و نگهداری سیستم­‌های الکتریکال و مکانیکال است. تلاش سازندگان این هتل‌برج به کارگیری تجهیزاتی منطبق بر آخرین استانداردهای موجود، مباحث و مقررات ملی ساختمان بوده و ایمنی، مدیریت و بهینه‌سازی انرژی به عنوان اصولی اساسی مد نظر قرار گرفته است؛ در جایی با استفاده از فناوری های روز دنیا و در جای دیگر با اندیشیدن به نکته‌هایی که نیاز ساکنان آینده است.
 

armanshahr-pattern-1