درباره مجله آرمان‌شهر

آشنایی با مجله و تیم ناشر و تحریریه

شناسنامهٔ مجله

آرمان‎شهر توس
فصلنامه اجتماعی اقتصادی
شماره ۱، زمستان ۱۴۰۲
قیمت: ۲۰۰ هزار تومان
صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول: رضا نوریانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجری: شرکت آوند راه نیکو/ مدیریت یکپارچه ارتباطات برند
مدیر اجرایی: آرین انزان‌پور
دبیر گروه نویسندگان: احسان خزاعی
گرافیک و صفحه‌آرایی: داوود مرگان، جواد زری‌نیا / استودیو چپ‌چین
طراحی و راهبری وب‌سایت: محسن برجی / رسانه فردا
عکس جلد: عماد بهراد / گروه نوآور اِیت
ناظر محتوای تصویری: محمد امین بیات
چاپ: شهر چاپ خراسان

حامی این شماره

Baran-Group-GUIDE-Small-6

حامی انحصاری این شماره: گروه باران
www.baran.ir

با سپاس از همراهی:
پژمان بنیادی، سلمان سفیدچیان، وحیدرضا ابراهیمی، مهران متبسم، امیرحسین تیموری