تماس با مجله

مشتاق شنیدن از شما هستیم

Armanshahr-Toos-magazine-no1-cover

فرم تماس با سردبیر مجله

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تماس با دفتر مجله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشانی: مشهد، بلوار کوثر شمالی، نبش کوثر ۱۳، شماره ۱۱۹

تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۰۹۴۹

ایمیل: editor@armanshahrmag.com

وب سایت:

www.armanshahrmag.com

www.armanshahrmagazine.ir

اینستاگرام: ArmanshahrMag