به فراتر از نیاز بیاندیش

گروه باران با نگاه به مفهوم توسعهٔ فردی، خدمات خود را گسترش داده است
armanshahr-pattern-1

گروه باران شعاری دارد که فصل‌الخطاب آن، ارزشی است که به مشتریان عرضه‌ می‌کند؛ عبارتی که می‌­گوید ما تنها خانه نمی‌­سازیم، بلکه ارائه‌دهنده یک سبک زندگی هستیم. شیوه‌ای متناسب و هماهنگ با زیست مدرن امروزی؛ همین باور، مسیری را فرا رو نهاده که در هتل‌برج­‌های باران، بیش از ۴۰ گونه خدمت هتلی و امکانات رفاهی به ساکنان ارائه ­شود. اما در طول این مسیر پرسشی شکل گرفت که آیا برای همگامی با نیازهای زیست امروزی، تنها ارائه این نوع خدمات کافی است؟ پاسخ البته که مثبت نبود و این سبب شد تا به مسیری متفاوت‌تر فکر شود.
 

‌یک قدم به سمت فراتر از نیازها

سطح کیفی زیست انسان­‌ها، مانند آن­چه مازلو نیز مطرح کرده است، تابعی از رفع نیازهای ضروری و البته سلسله مراتبی است. یعنی یک سطح از نیاز که برآورده شد، انسان به طور طبیعی به سراغ رفع نیازهایی دیگر و فراتر می‌­رود. همین نگاه، گروه باران را به این نتیجه رساند که حالا و پس از ارائه خدمات سطح اول، زمان پرداختن به سایر نیازهای ساکنان است. نیازهایی از جنس هنر، فرهنگ، سلامت روان و سرگرمی. خدماتی که حول مفهوم توسعه فردی شکل می‌­گیرد و بخشی جدی از نیازهای انسان امروز است. نتیجه اینکه، گروه باران کار خود را در ارائه خدمات پایان یافته ندانسته و برای پاسخگویی به نیازهای متعالی ساکنان، راهی نو را آغاز کرد.
 

armanshahr-pattern-1